::: НА ЛИЗИНГ ОТ НАС - ПРИМЕРНА СХЕМА :::

Ай Би Ти Лизинг предлага лизингова оферта, която съдържа следната по-важна информация: лизингова цена, встъпителна и месечни вноски, срок на лизинга.

Погасителният план посочва размера на месечните вноски и датите, на които те се дължат. Посочени са детайлно финансовите задължения на лизингополучателя: встъпителна вноска, вноски и такса, както и съответната остатъчна стойност.

За по - конкретна представа Ви предоставяме примерна лизингова оферта с хипотетична доставна цена, където можете да видите начина на калкулиране и разпределението на вноските в продължение на 12 месеца. Примерната лизингова оферта е изготвена при максимално утежнени условия. След изготвяне на финансово правния анализ на кандидата за лизинг, офертата може значително да бъде подобрена.

Доставна цена: 1 000,00
Лизингова цена: 1 065,00
Год.оскъпяване: 6,50%
Остатъчна стойност: 10,00
Срок на договора: 12

ОБЩО ПЪРВОНАЧАЛНО ПЛАЩАНЕ

Встъпителна вноска: 30%
Встъпителна вноска: 300,00
Такса за обслужване: 15,98
Месечна вноска: 62,92
 

378,89


Дата на падеж Сума ДДС ОБЩО
2 01.01.2005 52,43 10,49 62,92
3 01.02.2005 52,43 10,49 62,92
4 01.03.2005 52,43 10,49 62,92
5 01.04.2005 52,43 10,49 62,92
6 01.05.2005 52,43 10,49 62,92
7 01.06.2005 52,43 10,49 62,92
8 01.07.2005 52,43 10,49 62,92
9 01.08.2005 52,43 10,49 62,92
10 01.09.2005 52,43 10,49 62,92
11 01.10.2005 52,43 10,49 62,92
12 01.11.2005 52,43 10,49 62,92
Остатъчна стойност: 01.12.2005 8,33 1,67 10,00
ОБЩО 585,07 117,01 702,08
начало на страница
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта
 
Copyright (c) 2002-2005 IBT Leasing. All rights reserved.