::: НА ЛИЗИНГ ОТ НАС - ПРОЦЕДУРА :::

 

1. Клиентът извършва ЗАПИТВАНЕ към доставчик, посочен в раздел ДОСТАВЧИЦИ или към друга, предпочитана от него фирма, която, след разглеждане и обсъждане на възможностите, приеме да работи с нас;

2. Оторизираните служители на доставчика изготвят ОФЕРТА, в която се отразяват следните параметри: вид на техниката, спецификация на техниката; количество, единична цена; срок и условия на доставка,; гаранционна поддръжка, обща стойност с ДДС;

3. Въз основа на офертата от доставчика, Ай Би Ти Лизинг изготвя и предлага на клиента ЛИЗИНГОВА ОФЕРТА;

4. След одобрение на лизинговата оферта от клиента, той предоставя изискваните документи и заплаща такса за ПРОУЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВО ПРАВЕН АНАЛИЗ;

5. Експертите на Ай Би Ти Лизинг проучват и анализират сделката на база на предоставените им от клиента документи и в рамките на пет работни дни излизат със СТАНОВИЩЕ ПО СДЕЛКАТА;

6. При одобрение на сделката, клиентът получава ПОКАНА за подписване на договор със съответните приложения към него;

7. Клиентът се запознава с документите и двете страни ПОДПИСВАТ ДОГОВОРА;

8. Прави се ЗАСТРАХОВКА на лизинговото оборудване при посочен от Ай Би Ти Лизинг застраховател;

9. Ай Би Ти Лизинг уведомява доставчика за сключената сделка и ГАРАНТИРА ПЛАЩАНЕТО на техниката;

10. Доставчикът извършва ДОСТАВКАТА на техниката, предмет на лизинговия договор, до клиента;

11. Клиентът подписва ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, с което удостоверява комплектността на техниката, съгласно лизинговия договор;

12. Ай Би Ти Лизинг заплаща на доставчика ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ТЕХНИКАТА;

13. При редовно и коректно погасяване на лизинговите вноски, с плащането на последната, клиентът става СОБСТВЕНИК НА ТЕХНИКАТА.

начало на страница
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта
 
Copyright © 2002-2005 IBT Leasing. All rights reserved.