::: ЛИЗИНГОВ КАЛКУЛАТОР :::

 

Доставна цена EUR
Срок на договора      
Размер на встъпителната вноска    
Лизингова цена EUR
Годишно оскъпяване %   
Остатъчна стойност EUR
Встъпителна вноска EUR
Общо първоначално плащане EUR
Месечна вноска EUR

 

* Общото първоначално плащане включва встъпителната вноска и първа месечна вноска плюс таксата за обслужване, която е 1,50 % от лизинговата цена.

 

* Лизинговият калкулатор изчислява при максимално утежнени условия. Не са отчетени видът на оборудването, което ще е предмет на лизингова сделка, кандидатът за лизинг и други фактори, влияещи върху лизиногвата сделка. След изготвяне на финансово- правен анализ, лизинговата офертата може да бъде подобрена.

 

    

начало на страница
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта

 

   

 
Copyright © 2002-2005 IBT Leasing. All rights reserved.